ກິດຈະກຳກິລາ

  • ວັນທີ: 18/03/2017 ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສຶກສາທິກາານ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງ ໄດ້ນໍາພານັກກິລາ ແລ່ນ 31ຂາ ສາມັກຄີ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເປັນຕົວແທນຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ
  • ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທີມຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນການແລ່ນໂຊແລະ ເພື່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການ
  • ນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 35 ຄົນ, ຄະນະຈາກພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ນະຄອນຫລວງ, ຄະນະສຶກສາເມືອງ ຈາກ 4 ຕົວເມືອງໃນ ແລະ ຄະນະທີມຮັບຜິດຊອບຈາກບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ລວມທັງໝົດທີ່ຈໍານວນ  ຄົນ
  • ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຮອບຊິງຊະນະເລີດທົ່ວປະເທດ ມີຈໍານວນ 30 ທີມ ລວມທັງທີມຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນ 31 ທີມ ເຂົ້າຮ່ວມ, ຖ້າທຽບເວລາການແຂ່ງຂັນທັງ 31 ທີມ, ທີມຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ອັນດັບທີ່ 13 ສາມາດທໍາເວລາໄດ້ 9.56 ວິນາທີ
  • ທີມທີ່ຊະນະເລີດເປັນແຊມປະເທດໄທ ແມ່ນ ທີມຈາກໂຮງຮຽນ ອະນຸບານທຸ່ງຝົນ ປະເທດໄທ ສາມາດທໍາເວລາໄດ້ 9.03 ວິນາທີ (ເປັນທີມທີ່ໄດ້ຄອງແຊມມາແລ້ວ 3 ປີຊ້ອນ).


ກິລາແລ່ນ 31 ຂາສາມັກຄີ