ບໍລິສັດ ນີວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ.
NEWCHIPXENG.CO.,LTD.

ໂທ: 021 513 050 , 021 513 046 - 52
ແຟັກ: 021 513 054
ອີເມວ: info@newchipxeng.com
ເວບໄຊ: www.newchipxeng.com

                                            ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Suphanouvong Road, Ban Wattayyaithong Sikhottabng District, Vientiane Capital Lao P.D.R