ການບໍລິການ

ເລືອກໃຊ້ລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຕ້ອງໄວ້ໄຈພະລິດຕະພັນ ຮອນດາ ເທົ່ານັ້ນ
ລູກຄ້າໃຫ້ຄວາມເຫັນເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ລົດຈັກຮອນດາ ທົນທານ ແຂງແກ່ງ ຂັບຂີໄດ້ທຸກສະພາບການ
ຂອງພູມມີປະເທດລາວ ດ້ວຍລົດທີ່ຍອດນິຍົມຂອງຄົນລາວໃນປະຈຸບັນ ທາງຮອນດາ ຈິງໄດ້ນຳແຕ່ລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຕາມທີ່ໄດ້ຮຽກຮອງກັນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງນະວັດຕະກຳຂອງ ຮອນດາ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊືອໃຈຜະລິດຕະພັນ ຮອນດາ ມາໂດຍຕະຫຼອດ.