ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປ ນີ້ :
ລໍາດັບ ເບິ່ງ ຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ວັນທີ່ເປີດຮັບ ວັນທີ່ປິດຮັບ
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກດ້ານລຸ່ມນີ້

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ , ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່

Info@Newchipxeng.com

+85620 2221 2740

+030 513 050