ຕິດຕໍ່ເຮົາ

...
ບໍລິສັດ ນີວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ.

ໂທ: 021 513 050 , 021 513 054, 021 513 046 52
ອີເມວ: info@newchipxeng.com
ເວບໄຊ: www.newchipxeng.com
ຖະໜົນ : ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ , ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

NEWCHIPXENG.CO.,LTD.

Tel: 021 513 050 , 021 513 054 021 513 046 52
EMAIL: info@newchipxeng.com
Website: www.newchipxeng.com
Suphanouvong Road, Ban Wattayyaithong Sikhodtabong District, Vientiane Capital Lao P.D.R