ໜ້າຫຼັກ > ຕົວແທນ ແລະ ສູນບໍລິການ

ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສູນບໍລິການ

ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫຼັກ52
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫຼັກ 52 ມ. ໂພນໂຮງ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 023 331282, 023 331282
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອຸດົມໄຊ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາທົ່ງຈອງ ມ. ຊໍາເໜືອ ຂ. ຫົວພັນ
 • ເບີໂທ : 020 2861 3888, 064 314655
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ນວນສະຫວັນ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ທ່າງ່ອນ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 56633116, 020 56633116
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສັງທອງ ນາງ ງື່ມ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ປາກແຖບ, ເມືອງ ສັງທອງ ,ຂ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 9766 1155, 020 9766 1155
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາໂລ້ ສົງເປືອຍ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສົງເປືອຍເໜືອ, ມ. ນາຊາຍທອງ ຂ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5679 2082, 030 980 3642
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາເວີ່ຍ ທ່າງ່ອນ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ທ່າງ່ອນ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 95753366, 020 95753366
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ມໍເຕີເວີດ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ດົງໂດກ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 55581558, 021 740353
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ວິຟີ ຄາ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີລໍາດວນ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 55515181, 030 9859977
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ໂພນພະເນົາ ດອນກອຍ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ດອນກອຍ ມ.ໄຊເຊດຖາ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 59558585, 021 30628
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ໂພນພະເນົາ ໂພນເຄັງ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໂພນເຄັງ ມ.ໄຊເຊດຖາ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 55717111, 021 415550
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ບ້ານໄຮ່
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໄຮ່ ມ.ປາກງື່ມ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ
 • ເບີໂທ : 020 5521 5668, 020 5521 5668
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ບີເຄ ອິນແປງ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ທົ່ງພານທອງ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 28823888, 020 28823888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເກົ້າມະຫາຊັບ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີເກີດ ມ.ນາຊາຍທອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 58181098, 020 58181098
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສະຕຣາ 2001 ໂນນສະອາດ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນສະອາດ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 99999943, 021 412602
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເຈບີ ໂນນສະຫວ່າງ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂນນສະຫວ່າງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 2222 9998, 020 2222 9998
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເຈບີ ດອນໜູນ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ດອນໜູນ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 20 28896991, 021 771658
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສຸກກະເສີມ ຕານມີໄຊ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ. ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 56666606, 030 5737961
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຈິນາຍໂມ້
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໂຄກນີນ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ. ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 2815288, 021 243099
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເບຣສໄບ້
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຂຸນຕາທົງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງ
 • ເບີໂທ : 020 58199735, 021 256195
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສີໄຄ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ສົມສະໜຸກ ມ.ຫາດຊາຍຟອງ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 020 28200000, 021 223138
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເກົ້າຍອດ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ເກົ້າຍອດ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 021 212370, 021 212370
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ວັດໄຕ
 • ພື້ນທີ: TR4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ. ນະຄອນຫລວງ
 • ເບີໂທ : 021 513050, 021 513050
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ໂນນໄຮ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນງາມ ມ.ໜື່ນ ຂ ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 2254 6666, 020 2254 6666
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ກາສີ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ປາກເງື່ອມ, ເມືອງ ກາສີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5413 1418, 020 5413 1418
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ທ່າລາດ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ທ່າລາດ ມ.ແກ້ວອຸດົມ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5581 1113, 030 9399996
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຫຼິວ ໂພນໂຮງ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນໂຮງ ມ.ໂພນໂຮງ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 56755559, 020 5222 1282
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາປິງ ເມືອງເຟືອງ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ເລົາຄໍາ ມ.ເຝຶອງ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5555 2668, 020 5555 2668
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຢິນຟົວເຟີຍ ວັງວຽງ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫ້ວຍສະເຫງົ້າ ມ.ວັງວຽງ ຂ. ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5562 3510, 023 511 668
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ພຸດທະວອນ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫ້ວຍສະເຫງົ້າ ມ.ວັງວຽງ ຂ. ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 2224 3620, 020 2224 3620
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຜິນ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນໂຮງ ມ.ໂພນໂຮງ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 55552668, 023 212142
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ບ້ານເກິນ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໂພນແຮ່ ມ.ທຸລະຄົມ ຂ.ວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ : 020 5539 5888, 023 241488
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຫຼົງ ອະນຸວົງ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ພູຫົວຊ້າງ ມ.ອານຸວົງ ຂ.ໄຊສົມບູນ
 • ເບີໂທ : 020 5652 9789, 020 5652 9789
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ໄຊສົມບູນ
 • ພື້ນທີ: TR3 ພາກກາງ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໂພນເລົ່າ ມ. ລ້ອງຊານ ຂ.ໄຊສົມບູນ
 • ເບີໂທ : 020 2861 3888, 020 2861 3888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອັດຕະປື
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫຼັກ 3, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື
 • ເບີໂທ : 020 99836785, 036 21110
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເຊກອງ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ວັດຫຼວງ, ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ
 • ເບີໂທ : 020 58465246, 020 58465246
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຄົງເຊໂດນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຄົງຄຸ້ມຫ້າ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ
 • ເບີໂທ : 020 55351818, 034 411311
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສາລະວັນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາກົກໂພ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ
 • ເບີໂທ : 020 99474553, 034 212132
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປາກຊ່ອງ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ບ້ານຫຼັກເມືອງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 5525 5555, 020 5525 5555
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປູຄຳ 2
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫົວແຊ, ເມືອງບາຈຽງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 22464633, 020 22464633
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປູຄຳ1
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 55630651, 031 213119
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປາກເຊ2
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 55255555, 020 55255555
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປາກເຊ1
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຕະຫຼາດດາວເຮື່ອງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 55255555, 031 213246
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາອີ ວິລະບູລີ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ບົງຄໍາ ມ.ວິລະບູລີ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 97506669, 020 97506669
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຫຼາຍ ສອງຄອນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ປາກຊ່ອງ, ມ ສອງຄອນ ,ຂ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 9898 1111, 041 530 270
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຊູ ແກ້ງກອກ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ແກັງກອກ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 55969888, 041 311265
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາດສະພັງທອງ (ວິໄລສັກ)
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ດົງເຫັນ ມ. ອາດສະພັງທອງ ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 98799999, 020 98799999
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ພອນວິສິດ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສະພານເໜືອ ມ.ໄກສອນພົມວິຫານ ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 58666888, 020 58666888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສະຕຣາ 2001 ປາກເຊ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ພູຄູນ ມ.ບາຈຽງ ຂ.ຈໍາປາສັກ
 • ເບີໂທ : 020 2268 4111, 020 2268 4111
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຫົງ ອາດສະພອນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ທານົກແກ້ວ ເມືອງ ອາດສະພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 96407888, 020 96407888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສອງຄອນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ປາກຊ່ອງ, ເມືອງ ສອງຄອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 55644588, 041 530065
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຊົງສີ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 22695555, 041 253143
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສາຍສະໝອນ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໄຊອຸດົມ ມ.ເຊໂນ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 5554 0290, 020 5554 0290
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສະຕຣາ 2010 ສະຫວັນນະເຂດ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາເຫລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 55540779, 041 251468
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ດຶກມໍເຕີ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີໂທ : 020 55158888, 041 431448
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສຸລະໄຊ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໜອງບົວຄຳ, ມ. ທ່າແຂກ ຂ. ຄຳມ່ວນ
 • ເບີໂທ : 020 55851888, 051 212331
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາໂຫ ບໍລິຄຳໄຊ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ມີໄຊ ມ.ປາກຊັນ ຂ.ບໍລິຄໍາໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 2111169, 054 790669
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສົມຍົດ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີວິໄລ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 2897 9289, 054 790957
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫຼັກຊາວ
 • ພື້ນທີ: TR2 ພາກໃຕ້
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫຼັກ 20, ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 23421111, 020 23421111
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເມືອງຄູນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີຜົມ ມ.ຄູນ ຂ.ຊຽງຂວາງ
 • ເບີໂທ : 030 2288 508, 020 5555 9332
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເມືອງຄຳ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຈອມທອງ ມ. ຄໍາ ຂ. ຊຽງຂວາງ
 • ເບີໂທ : 020 5555 9332, 020 5555 9332
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຊຽງຂວາງ 2
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນໍ້າງໍາ ມ.ແປກ ຂ.ຊຽງຂວາງ
 • ເບີໂທ : 020 9997 1423, 020 9997 1423
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຊຽງຂວາງ 1
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ມ. ແປກ ຂ. ຊຽງຂວາງ
 • ເບີໂທ : 020 55512482, 061 312437
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຊຽງເງິນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ປາກຂັນ ມ.ຊຽງເງິນ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 29083333, 020 29083333
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປາກອູ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ສີມຸງຄຸນ ມ.ປາກອູ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 2299 0099, 020 22426555
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຈ່ຽນ ນ້ຳບາກ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນໍ້າຖ້ວມໃຕ້ ມ. ນໍ້າບາກ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 5969 9888, 020 5969 9888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາປິງ ນ້ຳບາກ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນໍ້າບາກ ມ. ນໍ້າບາກ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 5831 8888, 020 5831 8888
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຈອຍ ວຽງຄຳ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ວຽງຄໍາ ມ. ວຽງຄໍາ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 5545 2242, 020 5545 2242
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ອື່ນໆ...
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ນາສຳພັນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາສໍາພັນ ມ. ຫຼວງພະບາງ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 55512482, 071 213281
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫຼຼວງພະບາງ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຄົກວ່າ ມ. ຫຼວງພະບາງ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 77771313, 020 77771313
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສຸກກະເສີມ ຫຼວງພະບາງ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາຊາງ ມ. ຫຼວງພະບາງ ຂ. ຫຼວງພະບາງ
 • ເບີໂທ : 020 55555502, 020 55555502
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ປາກລາຍ ໄຊຍະບູລີ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ນາສະຫວ່າງ,ມ.ປາກລາຍ,ຂ.ໄຊຍະບູລີ
 • ເບີໂທ : 020 58851111, 020 58851111
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີມຸງຄຸນ ມ. ຫົງສາ ຂ. ໄຊຍະບູລີ
 • ເບີໂທ : 020 9166 289, 020 9166 289
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ນ້ຳປຸຍ ໄຊຍະບູລີ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນໍ້າປູຍ ມ. ພຽງ ຂ. ໄຊຍະບູລີ
 • ເບີໂທ : 020 5567 8298, 020 5567 8298
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ສຸກກະເສີມ ໄຊຍະບູລີ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຖິ່ນ ມ. ໄຊຍະບູລີ ຂ. ໄຊຍະບູລີ
 • ເບີໂທ : 020 56666606, 020 56666606
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເກົ້າຊິນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ສີມຸງຄຸນ ມ. ໄຊຍະບູລີ ຂ. ໄຊຍະບູລີ
 • ເບີໂທ : 020 99997400, 020 99997400
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາດຽວ ເມືອງສິງ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ຈຽງແລ ມ.ສິງ ຂ.ຫຼັງນໍ້າທາ
 • ເບີໂທ : 030 9202230, 030 9095688
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫຼວງນ້ຳທາ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫົວຂົວ ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ ຂ. ຫຼວງນໍ້າທາ
 • ເບີໂທ : 020 99881122, 020 99881122
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ບໍ່ແກ້ວ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້ ມ. ຫ້ວຍຊາຍ ຂ. ບໍ່ແກ້ວ
 • ເບີໂທ : 020 22837331, 084 211189
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຫົວພັນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາທົ່ງຈອງ ມ. ຊໍາເໜືອ ຂ. ຫົວພັນ
 • ເບີໂທ : 020 2861 3888, 064 314655
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາຮຸຍ ນາໝໍ້
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ໂຮມໄຊ ມ. ນາໝໍ້ ຂ. ອຸດົມໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 5677 3006, 020 5677 3006
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 1 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເມືອງຮຸນ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ.ໂພນສະອາດ ມ. ຮຸ່ນ ຂ. ອຸດົມໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 99295555, 020 99295555
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ອາໂຫ ອຸດົມໄຊ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາວານນ້ອຍ ມ. ໄຊ ຂ. ອຸດົມໄຊ
 • ເບີໂທ : 020 2111169, 020 2111169
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ຮ້ານ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ເມືອງຂວາ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ນາຕຸນ ມ. ຂວາ ຂ. ຜົ້ງສາລີ
 • ເບີໂທ : 020 5588 7889, 020 5588 7889
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ຍອດອູ ຜົ້ງສາລີ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ຮົ່ມສະຫວາງ ມ. ຜົງສາລີ ຂ. ຜົ້ງສາລີ
 • ເບີໂທ : 020 58886966, 020 58886966
 • ອີເມວ: No
ປະເພດຮ້ານ : ມິນິ 3 S
 • ຊື່ຮ້ານ: ຮອນດ້າ ບຸນເໜືອ
 • ພື້ນທີ: TR1 ພາກເໜືອ
 • ທີ່ຢູ່: ບ. ບຸນເໜືອ ມ. ບຸນເໜືອ ຂ. ຜົ້ງສາລີ
 • ເບີໂທ : 020 5558 8844, 020 5558 8844
 • ອີເມວ: No