ກິດຈະກໍາ

...

ງານຂະບວນຄາຣາວານ ຂັບຂີ່ປອດໄພເປີດໄຟໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ຫຼວງພະບາງ


2022-07-30 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ງານຂະບວນຄາຣາວານ ຂັບຂີ່ປອດໄພເປີດໄຟໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ຫຼວງພະບາງ


2022-07-30 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ງານຂະບວນຄາຣາວານ ຂັບຂີ່ປອດໄພເປີດໄຟໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ຫຼວງພະບາງ


2022-07-30 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ແຈ້ງການພັກ


2022-07-18 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ໃນວັນທີ່ 29/04/2021 ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕ້ານການລະບາດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ນີວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ຊື່ງຕາງ ຫນ້າໂດຍ ທ່ານ ສະເຫນີ ຈຸນລະມະນີ ຮອງປະທານບໍລິສັດ


2021-04-29 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .