• Card image cap

    Wave110

  • Card image cap

    ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງ

  • Card image cap

    CBR

...
29/04/2021 ພະແນກຂາຍ

ໃນວັນທີ່ 29/04/2021 ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕ້ານການລະບາດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ນີວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ຊື່ງຕາງ ຫນ້າໂດຍ ທ່ານ ສະເຫນີ ຈຸນລະມະນີ ຮອງປະທານບໍລິສັດ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...
15/12/2020 ພະແນກຂາຍ

ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທີເປີດໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ " ໄຟທ້າຍດັບ = ຊີວິດສ່ຽງ " ປ່ຽນໄຟໜ້າ-ໄຟທ້າຍໃຫ້ຟຣີ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...
15/12/2020 ພະແນກຂາຍ

ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ປ່ຽນໄຟໜ້າ-ໄຟທ້າຍໃຫ້ຟຣີ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດໃນຕອນກາງຄືນຈາກໄຟທ້າຍດັບຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດທ່ານຕ້ອງສ່ຽງທຸກຄັ້ງທີ່ຢູ່ຖະໜົນ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...
07/09/2020 ພະແນກຂາຍ

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງເມືອງ ຜາໄຊ , ກອງຮ້ອງຈະລາຈອນ ເມືອງ ຜາໄຊ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກການຂັບຂີ່ປອດໄພ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .

ຄົ້ນຫາຕົວແທນຈໍານ່າຍ

Responsive image

.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Red Zone

ເພື່ອເປັນການຮັບຮູ້ບັນຫາສິນຄ້າຮອນດ້າທ່ານສາມາດຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານໃນຊ່ອງບັນບັນຫາດ້ານລຸ່ມນີ້ ເພື່ອທາງຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈະໄດ້ລວບລວມ ແລະ ຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ລາຍງານບັນຫາ
ຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານລົງທີ່ນີ້

ຕິດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ( LINE )

...

Blue Zone

ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງທ່ານ ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ເປີດ BLUE ZONE ຂື້ນມາເພື່ອຈະນໍາເອົາບັນຫາຂອງທ່ານໄປປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ານສາມາດຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານໃສ່ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ :

ລາຍງານບັນຫາ
ຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານລົງທີ່ນີ້