• Card image cap

    Wave110

  • Card image cap

    ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງ

  • Card image cap

    CBR

...
22/01/2020 ພະແນກຂາຍ

ຂັບຂີ່ປອດໄພຢູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ ຄັ້ງວັນທີ 22.01.2020 ເຊິ່ງນ້ອງໆນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ຢ່າງຟົດຟືນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາເປັນຢ່າງດີ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .

ຄົ້ນຫາຕົວແທນຈໍານ່າຍ

Responsive image

.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Red Zone

ເພື່ອເປັນການຮັບຮູ້ບັນຫາສິນຄ້າຮອນດ້າທ່ານສາມາດຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານໃນຊ່ອງບັນບັນຫາດ້ານລຸ່ມນີ້ ເພື່ອທາງຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈະໄດ້ລວບລວມ ແລະ ຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ລາຍງານບັນຫາ
ຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານລົງທີ່ນີ້

ຕິດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ( LINE )

...

Blue Zone

ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງທ່ານ ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ເປີດ BLUE ZONE ຂື້ນມາເພື່ອຈະນໍາເອົາບັນຫາຂອງທ່ານໄປປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ານສາມາດຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານໃສ່ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ :

ລາຍງານບັນຫາ
ຂຽນບັນຫາຂອງທ່ານລົງທີ່ນີ້